Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Wólka

Adres:

20-258 Jakubowice Murowane
Jakubowice Murowane 8

Telefon: 

81 746 06 56
81 746 48 44


Fax: 81 746 50 01

E-mail: wolka@bazagmin.pl