Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Wójt Gminy Wólka zaprasza na spotkanie konsultacyjne  prowadzone metodą  DEBATY PUBLICZNEJ NR 2  w ramach projektu  pn. „Partycypacja  w planowaniu przestrzennym”

Wójt Gminy Wólka zaprasza na spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą DEBATY PUBLICZNEJ NR 2 w ramach projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

Celem spotkania jest przedstawienie istoty planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym oraz omówienie i analiza zaproponowanych w studium rozwiązań, w tym w zakresie dotyczącym możliwości inwestycyjnych 31 października 2018 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka
31 października 2018 roku o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka
 
DEBATA 2
Powrót