Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wspólnie Zaprojektujmy Gminę Wólka” | Gmina Wólka
Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wspólnie Zaprojektujmy Gminę Wólka”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wspólnie Zaprojektujmy Gminę Wólka”

W ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej – Planning for real. Działanie nr 2: - Zadanie projektowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tytuł konkursu to „Wspólnie Zaprojektujmy Gminę Wólka”.
Celem Konkursu było zachęcenie młodzieży do podjęcia próby pracy z dokumentem planistycznym i stworzenia symulacji zagospodarowania przestrzeni zgodnie z jego ustaleniami. Uczestnictwo w konkursie stanowiło okazję do realnego zaangażowania się w próbę „realizacji” dokumentu planistycznego, a praca nad projektem zagospodarowania terenu umożliwiła zapamiętanie mechanizmów rządzących kolejnymi procedurami związanymi z zagospodarowaniem terenu (od suikzp – poprzez mpzp – projekt zagospodarowania terenu – aż do projektu architektonicznego).
 
Przedmiotem Konkursu było wykonanie grupowej pracy konkursowej – stanowiącej projekt zagospodarowania terenu – dla nieruchomości położonych w miejscowości Jakubowice Murowane (tereny przy budynku Urzędu Gminy) objętych projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wólka z założeniem, że teren przeznaczony ma być na realizację przestrzeni publicznej o charakterze m.in. rekreacyjno-sportowym, w dowolnej technice (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol.
 
W ramach ogłoszonego konkursu przed jego rozstrzygnięciem, w poszczególnych szkołach z terenu gminy Wólka odbywały się spotkania wprowadzające – warsztaty projektowe dla wszystkich uczestników, w trakcie których młodzież została wprowadzona w tematykę konkursu oraz przedstawiono i omówiono znaczenie planowania przestrzennego.
Na spotkaniu w dniu rozstrzygnięcia konkursu zaprezentowane zostało znaczenie planowania przestrzennego oraz dokumentu suikzp wraz z prezentacją, omówieniem zwycięskich prac konkursowych i wręczeniem nagród.
 
Jest nam bardzo miło zakomunikować, iż w konkursie zwyciężyły następujące prace zespołowe:
 
W kategorii klasy I – VI Szkoły Podstawowej zwyciężyła praca wykonana przez uczniów z klasy V w Sobianowicach, oraz w kategorii klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej i klasy gimnazjalne praca wykonana przez uczniów z klasy VII w Pliszczynie.
 
Każda z nagrodzonych klas otrzymała od organizatora konkursu nagrodę w postaci karty podarunkowej w wysokości 2 000,00 zł. Nagrody wręczyli: Przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie oraz Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.
 
Ponadto w konkursie Pan Wójt wręczył 6 wyróżnień. Każda z wyróżnionych klas otrzymała od organizatora konkursu nagrodę w postaci karty podarunkowej w wysokości 1 000,00 zł. Wyróżnione zostały następujące prace zespołowe:
 
w kategorii klasy I – VI Szkoły Podstawowej prace wykonane przez:
 
  • uczniów z klasy Vb w Turce
  • uczniów z klasy V w Świdniku Małym
  • uczniów z klasy V w Łuszczowie
 
oraz, w kategorii klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej i klasy gimnazjalne prace wykonane przez:
  • uczniów z klasy VII w Sobianowicach
  • uczniów z klasy VII w Świdniku Małym
  • uczniów z klasy gimnazjalnej IIIa w Pliszczynie
 
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pięknych prac i życzymy dalszych sukcesów !
 
Poniżej relacja z wręczenia nagród:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót