Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – warsztaty z mieszkańcami

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – warsztaty z mieszkańcami

Wójt Gminy Wólka zaprasza mieszkańców na warsztaty z zakresu planowania przestrzennego - działanie Planning for real w ramach projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

 

Celem warsztatów będzie zaprezentowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowe wyjaśnienie znaczenia i roli dokumentu w procesie prowadzenia inwestycji w gminie.

26 wrzśnia 2018 roku o godzinie 13:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka 
 

W ramach spotkania przeprowadzone zostaną również warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz przekazane informacje w zakresie ogłoszonego konkursu plastycznego. Szczegółowe informacje o konkursie plastycznym przeprowadzane będą w poszczególnych szkołach na terenie gminy Wólka.

 

Plakat

Powrót