Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Wójt Gminy Wólka zaprasza na spotkanie konsultacyjne  prowadzone metodą  DEBATY PUBLICZNEJ  w ramach projektu  pn. „Partycypacja  w planowaniu przestrzennym”

Wójt Gminy Wólka zaprasza na spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą DEBATY PUBLICZNEJ w ramach projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

29 maja 2018 roku o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka
Plakat
Powrót