Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. ‘’Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. ‘’Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

29 listopada 2017 o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.
Wójt Gminy Wólka Zaprasza na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. ‘’Partycypacja w planowaniu przestrzennym”
Powrót