Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Wójt Gminy Wólka Zaprasza na spacer przestrzenny dotyczący planowania przestrzennego w Gminie Wólka w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Wójt Gminy Wólka Zaprasza na spacer przestrzenny dotyczący planowania przestrzennego w Gminie Wólka w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

16 października 2017 roku o godzinie 12.30 zbiórka - Urząd Gminy Wólka.

 

Plakat

Powrót