Konkurs „Gmina Wólka w przyszłości” rozstrzygnięty- atrakcyjne nagrody trafiły do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy | Gmina Wólka
Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

 Konkurs „Gmina Wólka w przyszłości” rozstrzygnięty- atrakcyjne nagrody trafiły do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy

Konkurs „Gmina Wólka w przyszłości” rozstrzygnięty- atrakcyjne nagrody trafiły do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy

W ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej – Planning for real. Tytuł konkursu to „Gmina Wólka w przyszłości”.

Celem Konkursu było pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wólka do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

 

Prace konkursowe miały jednoznaczny związek z obszarem Gminy Wólka, jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywały do tematyki związanej z planowaniem przestrzennym.

 

Uczestnicy konkursu wykonali prace plastyczne oraz literackie przedstawiające sposób w jaki można ich zdaniem najlepiej zagospodarować przestrzeń w najbliższej okolicy - „Gmina Wólka w przyszłości”- ciekawe miejsce, obiekt itp.

 

Jest nam bardzo miło zakomunikować, iż w konkursie zwyciężyły następujące prace zespołowe:

Praca wykonana przez uczniów z klasy IIIa Gimnazjum w Pliszczynie (obecnie Szkoła Podstawowa)

oraz

Praca wykonana przez uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

 

Każda z nagrodzonych klas otrzymała od organizatora konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Nagrody wręczyli: Przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie oraz Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.

 

Ponadto w konkursie Pan Wójt wręczył 10 wyróżnień indywidualnych dla uczestników konkursu tj. po 5 dla części plastycznej i literackiej. Nagrodami o łącznej wartości 5 tys. zł były tablety.

 

Wśród laureatów nagrody w formie wyróżnienia części plastycznej zostali:

1. Agata Bożek - Szkoła Podstawowa w Turce

2. Weronika Chalinowska – Szkoła Podstawowa w Turce

3. Jagoda Buczek Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

4. Aleksandra Godula Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

5. Anna Kubicka Szkoła Podstawowa w Pliszczynie (Oddział gimnazjalny)

 

Wśród laureatów nagrody w formie wyróżnienia części literackiej zostali:

1. Aleksandra Fudalej – Szkoła Podstawowa w Turce

2. Natalia Szewczak – Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

3. Zofia Kuna – Szkoła Podstawowa w Sobianowicach

4. Michał Błaszczuk – Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

5. Jakub Ozimek – Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

 

Dodatkowo Pan Wójt postanowił z własnych środków ufundować łącznie 6 nagród – dodatkowych wyróżnień w postaci markowych słuchawek, zarówno dla części plastycznej jak i literackiej.

Wśród laureatów dodatkowej nagrody w formie wyróżnienia części plastycznej i literackiej zostali:

1. Paweł Urban – Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

2. Karol Działa – Szkoła Podstawowa w Sobianowicach

3. Martyna Wójcik – Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

4. Julia Żmuda – Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

5. Jagna Stachal – Szkoła Podstawowa w Sobianowicach

6. Julia Bednarska – Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

 

 

Prezentacja - Prace Literackie, plik: Rozszerzenie: ppt, Rozmiar: [10.35 MB]

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pięknych prac i życzymy dalszych sukcesów !

Logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Poniżej relacja z wręczenia nagród:

 

Powrót