Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Wójt Gminy Wólka zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w dniu 12 września 2017 roku o godz. 14:30, sala konferencyjna Urzędu Gminy Wólka. Celem spotkania jest przedstawienie istoty planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym.
 
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Gmina Wólka jest partnerem projektu.
 
Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu pn.
Powrót